twitterOriol Martí
Advocat

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (núm 9025).

Diplomat en Economia i Dret Laboral i de la Seguretat Social per la Universitat Politècnica de Madrid.

Ha assistit a nombrosos cursos i seminaris en matèria tributària, arrendaments, dret laboral i mercantil, a les quals ha dedicat la seva activitat professional de forma principal i sobre les que compta amb àmplia experiència, tant en procediments contenciosos i la seva tramitació judicial com en la negociació i resolució de conflictes no contenciosa, assessorant en nombroses ocasions a entitats públiques i privades especialitzades en el Dret a l'Educació.

Idiomes. Català, Castellà, Francès.